In Nederland zijn 4,3 miljoen huishoudens die in het bezit zijn van een eigen woning. Daarvan staan 1,5 miljoen koopwoningen onder water; de woningwaarde is hierbij lager dan de hypotheekschuld. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het grootste deel van de koopwoningen met onderwaarde is vlak voor 2008 aangekocht. Daarbij betreffen het meestal kopers die jonger zijn van 45 jaar; maar liefst 70% van hen heeft een huis dat onder water staat. In Flevoland blijken de meeste koopwoningen met onderwaarde te staan; bijna de helft van alle koopwoningen staat hier onder water.

Eigenwoning bezitters die ouder zijn dan 65 blijken de minste problemen te hebben. Van hen heeft slechts 4% een woning met onderwaarde. Van alle eigenwoning bezitters in Nederland heeft 1 op de 6 geen hypotheekschuld.

Subsidiepot startersleningen bijna leeg

Sinds 2013 zijn er dankzij de startersleningen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SNV) bijna 10.000 extra nieuwbouwwoningen gekocht. Gedurende de eerste 3 kwartalen van 2014 werden meer dan 5000 startersleningen verstrekt. Dat zijn er al 1000 meer dan in heel 2013. Door het grote aantal aanvragen zal de subsidiepot echter binnen enkele maanden leeg zijn.

Onderzoek

Uit onderzoek van het SNV blijkt dat 72% van de starters dankzij de starterslening eerder konden kopen. Zij gebruiken de starterslening, die gemiddeld 30.000 euro bedraagt, voor het financieren van een eerste woning met een gemiddelde koopprijs van 157.400 euro. Bijna de helft van de starters verhuist direct vanuit het ouderlijk huis naar een koopwoning. 34% is afkomstig uit de gereguleerde huursector, en 7% uit een studentenwoning.

Rijksbijdrage wordt stopgezet

Zowel het Rijk als de gemeenten hebben elk 50 miljoen euro in de subsidiepot gestoken. Minister Blok voor wonen heeft inmiddels bekend gemaakt dat de Rijksbijdrage wordt stopgezet. Gemeenten kunnen er wel mee doorgaan. Echter betekent het wel dat er zonder die Rijksbijdrage in de toekomst aanzienlijk minder startersleningen verstrekt kunnen worden.

Maak direct een afspraak voor meer informatie!