Het aantal hypotheken met NHG garantie is het afgelopen jaar 16% gestegen, ten opzichte van het eerste half jaar van 2014. Meer huishoudens hebben zich dus aangesloten bij dit waarborgfonds, dat ervoor zorgt dat een eventuele restschuld bij (gedwongen) verkoop wordt opgevangen.

Deze stijging, in combinatie met een beperkte groei van het aantal huishoudens dat dit jaar een beroep deed op de NHG (gemiddeld 1200 huishoudens per kwartaal), zorgde voor een lichte stijging van het fondsvermogen, dat nu € 837 miljoen bedraagt.

Waarom is het verstandig NHG aan te vragen?

In economisch onstabiele tijden kunt u te maken krijgen met een inkomensdaling of schommelingen in uw inkomen, bijvoorbeeld door werkloosheid of tijdelijke contracten die niet op elkaar aansluiten.

Ook het verbreken van uw relatie of overlijden van uw partner kan u in financieel zwaar weer brengen. Op zulke momenten is het een hele geruststelling als u terug kunt vallen op een waarborgfonds, waaruit een eventuele restschuld bij verkoop van uw huis betaald kan worden.
De NHG is zo’n fonds, waarop u aanspraak kunt maken als u aan de voorwaarden voldoet.

Kosten van NHG

NHG aanvragen is niet gratis. De kosten voor aanvragen van NHG bedragen 1% van de koopsom. Op een hypotheek van € 150.000,- is dit dus € 1.500,-. Een deel van deze kosten is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Minder rente betalen met NHG

De NHG is niet gratis, maar levert u toch voordeel op. U ontvangt namelijk een rentekorting van de bank/hypotheekverstrekker, omdat deze meer zekerheid heeft dat de hypotheek volledig wordt terugbetaald.
In 10 jaar tijd kan dit rentevoordeel opgelopen zijn tot een paar duizend euro, hetgeen betekent dat de kosten voor NHG ruimschoots zijn terugverdiend.

Meer weten?

Bel voor meer informatie over uw mogelijkheden naar telefoonnummer 0800 777 7779.

Bron statistieken: Kwartaalcijfers WEW (Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen)

Maak direct een afspraak voor meer informatie!