De woningmarktcijfers

De huizenprijzen liggen momenteel op het niveau van begin 2003, zo blijkt uit woningmarktcijfers van het Kadaster. Bestaande koopwoningen waren in april van dit jaar 0,1% duurder dan in dezelfde maand van vorig jaar. Ook het aantal verkochte woningen is gestegen; het aantal steeg in april met 64,5% ten opzichte van april 2013.

Onderstaand treft u de Kadastercijfers aan, welke een goed beeld geven van het verschil tussen april 2014 en vorig jaar. De cijfers betreffen uitsluitend definitieve koopcontracten.

Aantal verkochte woningen
April 2014: 10.780
April 2013: 6.554
Aantal afgesloten hypotheken
April 2014: 16.364
April 2013: 10.693

Gemiddelde hypotheeksom
April 2014: €246.499
April 2013: €214.969
Gemiddelde koopsom
April 2014: €220.136
April 2013: €214.969
Totale hypotheeksom
April 2014: €3.452 miljoen
April 2013: €2.370 miljoen

Aantal executieveilingen
April 2014: 164
April 2013: 141

Perceptie woningwaarde

Hoe hoog schat u de waarde van uw woning in? Maar liefst driekwart van de huizenbezitters in ons land schat te waarde van hun woning te hoog in, zo blijkt uit een onderzoek van DNB. Om preciezer te zijn: de gemiddelde schatting van de woningwaarde ligt 13% boven de daadwerkelijke woningwaarde. Het merendeel van de huizenbezitters denkt niet dat de waarde van hun woning is gedaald sinds de crisis, terwijl dit vaak wel het geval is.

De reden dat mensen de waarde van hun woning te hoog inschatten komt volgens DNB door twee psychologische processen, namelijk het eigendomseffect en verliesaversie.
Het eigendomseffect houdt in dat de overschatting van de waarde van het huis stijgt naarmate het huis langer in het bezit is.

Verliesaversie houdt in dat een bepaald verlies een grotere invloed heeft op het welbevinden van mensen, dan wanneer er sprake zou zijn van een winst van dezelfde omvang.

Het onderzoek heeft tevens aangewezen dat mensen die een hoge hypotheekschuld hebben vaker de waarde van hun huis overschatten.

Wijzigingen Nationale Hypotheek Garantie

Wie van plan is op korte termijn een woning te kopen en hierbij graag gebruik wil maken van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), moet wellicht vaart maken. De regels voor de NHG worden namelijk vanaf 1 juli 2014 aangescherpt. Het maximale hypotheek bedrag wordt verlaagd van €290.000 naar €265.000, wat betekent dat de maximale koopsom die u mag hebben indien u in aanmerking wilt komen voor NHG komt te liggen op €250.000. De nieuwe regels zijn van toepassing op hypotheken waarvan de offertedatum op 1 juli 2014 ligt, of daarna.

Giften van ouders aan kinderen

Dit jaar zullen mensen in Nederland een totaalbedrag van zo’n €5 miljard euro ontvangen als gift van hun ouders, waarmee zij hun hypotheekschuld aflossen. Dat blijkt uit cijfers van Netwerk Notarissen, aldus de Volkskrant. De giften liggen gemiddeld rond de €60.000. Naar schatting zullen zo’n 90.000 giften worden gedaan. In de meeste gevallen schenken de ouders hun kinderen geld zodat zij hun hypotheekschuld kunnen aflossen. In 20% van de gevallen krijgen zij geld zodat zij daarmee een huis kunnen kopen.

Maak direct een afspraak voor meer informatie!