Wie denkt dat het na de stormloop op hypotheken vóór 1 juli jl. (veroorzaakt door de verdere aanscherping van de hypotheekregels vanaf die datum) rustig is op de huizenmarkt, heeft het mis. Nog steeds is de rente historisch laag en is het zeer gunstig om een woning te kopen of uw hypotheek over te sluiten.

Wacht daar echter niet te lang mee, want verschillende banken hebben inmiddels hun rente verhoogd met 0,1 of 0,2 procentpunt. Dit lijkt misschien niet veel, maar op een hoog (hypotheek) bedrag kan dit natuurlijk behoorlijk oplopen, zeker bij een rentevaste periode van 10 jaar of meer.

Waarom wordt de rente weer verhoogd?

De woningverkoop is ook het afgelopen kwartaal weer verder gestegen; volgens de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) zelfs met 27% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In hoeverre de aanscherping van de regels per juli jl. daaraan hebben bijgedragen is niet bekend, maar dit zal zeker hebben meegespeeld in de sterke stijging van het aantal verkochte woningen.

Doordat de economie verder aantrekt en de rentes op de kapitaalmarkt weer stijgen, kon een lichte hypotheekrentestijging niet uitblijven. Rabobank, ING en ABN AMRO hebben hun tarieven al aangepast, SNS Bank heeft aangekondigd dit op korte termijn ook te zullen doen.

Verscherping hypotheekregels en doorstroming

Ondanks de verlaging van de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) en verdere verlaging van het maximum bedrag dat geleend kan worden, lijkt de doorstroming op de huizenmarkt niet in het gedrang te komen. Niet alleen in de grote steden werden er opvallend veel huizen verkocht, ook ver daarbuiten wisselden veel huizen van eigenaar. Volgens Vereniging Eigen Huis nam in de Overijsselse regio Hardenberg de woningverkoop in een jaar tijd zelfs met maar liefst de helft toe!

Verwachtingen

Vereniging Eigen Huis is voorzichtig als het gaat om het uitspreken van verwachtingen en is van mening dat het aanhoudende herstel vooral te danken is aan de lage hypotheekrente. Als je nu kunt overstappen van bijvoorbeeld 5,5% naar 3,5%, is dat natuurlijk nog steeds zéér de moeite waard. De vereniging waarschuwt wel voor verdere aanscherping van de regels: als de leennormen verder worden aangescherpt en de hypotheekrente structureel stijgt, dan heeft dat niet alleen gevolgen voor de woningmarkt, maar voor de gehele economie.

Maak direct een afspraak voor meer informatie!