Een hypotheek met de laagste rente en beste voorwaarden?

Ontvang per e-mail hypotheekinformatie met de scherpste hypotheekrentes en wordt daarna gebeld voor een berekening van uw hypotheekmogelijkheden.


Stap 1 (van 2) - Financiele gegevens


Oversluiten naar een goedkopere hypotheek met betere voorwaarden?

Vraag geheel vrijblijvend een overzicht met de scherpste rentes en interessante informatie omtrent oversluiten aan.


Stap 1 (van 2) - Financiele gegevensDeel teveel betaalde boeterente wordt teruggegeven

Heeft u weleens uw hypotheek overgesloten of vervroegd afgelost? Dan weet u dat u boeterente moet betalen aan de hypotheekverstrekker, vanwege gemiste rente-inkomsten. De afgelopen jaren hebben tienduizenden consumenten voor duizenden euro’s teveel betaald bij het oversluiten of vervroegd aflossen. Het Autoriteit Financiele Markten (AFM) wil dat hypotheekverstrekkers een deel van dit overschot gaan terugbetalen aan klanten.

Waarom een boeterente

Wanneer u vervroegt aflost of uw hypotheek oversluit, bijvoorbeeld om te profiteren van een lagere hypotheekrente, mag de hypotheekverstrekker een boeterente opleggen. Immers, zij missen inkomsten als de resterende hypotheeksom opeens verkleind wordt.

Aangezien u het contract verbreekt, is het wettelijk toegestaan om een boeterente op te leggen door de bank of hypotheekverstrekker.

De hoogte van deze boeterente mag alleen nooit hoger zijn dan het financieel nadeel dat de bank of hypotheekverstrekker lijdt. Dit geldt per 14 juli 2016 en is vastgelegd in de Europese Hypotheekrichtlijn.

Problemen met berekening Boeterente

Maar hoe komt het dat consumenten teveel geld hebben moeten betalen bij de boeterente? De AFM heeft 12 fictieve hypotheken voorgelegd aan 10 grote hypotheekverstrekkers (goed voor 95% van de markt). Hieruit kwam naar voren dat er meerdere zaken niet op orde waren.

Allereerst werden er rekenmethodes gebruikt die in het voordeel werkten voor de hypotheekverstrekker. Zo werd geen rekening gehouden met het gedeelte van de hypotheek dat al afgelost was. Daarnaast werd het boetevrije deel dat je jaarlijks mag aflossen niet meegenomen bij de berekening. Ook werd soms een ongunstige rekenrente gebruikt in de berekeningen.

Daarnaast waren de rekensommen in sommige gevallen niet transparant. Consumenten konden ze hierdoor niet narekenen en controleren.

Terugbetaling

Om consumenten te beschermen, heeft het AFM met vier nieuwe regels gekomen voor het berekenen van de boeterente. Hierdoor is er nog slechts een methode mogelijk.

Daarbij wil de AFM dat deze rekenmethode met terugwerkende kracht doorgevoerd gaat worden, wat ertoe leidt dat banken en hypotheekverstrekkers geld zullen moeten terugbetalen aan consumenten. Wordt dit niet gedaan, dan zullen zij in december een boete ontvangen.

Er zijn echter wel een aantal regels waaraan voldaan moet worden om geld terug te krijgen:

  • De aflossing of oversluiten dient op of na 14 juni 2016 plaatsgevonden te hebben. Heeft u eerder afgelost of overgesloten? Dan valt u helaas buiten de boot.
  • Heeft u gebruik gemaakt van rentemiddeling? Ook dan heeft u (voorlopig) pech. Het AFM gaat dit jaar hier specifiek onderzoek naar doen om te zien of hier ook rekenfouten gebruikt zijn.

Banken en hypotheekverstrekkers zullen zelf het teveel betaalde geld terug moeten betalen. Als consument hoeft u dus niets te ondernemen en krijgt u het geld vanzelf terug.

Bron: RTLZ.nl

Maak direct een afspraak voor meer informatie!

Proef: hypotheekverstrekking aan zzp’ers en flexwerkers op basis van geschat toekomstig inkomen

Goed nieuws voor zzp’ers en flexwerkers: op basis van de door Intelligence Group ontwikkelde test www.arbeidsmarktkansen.nl is er een project gestart met 4 hypotheekverstrekkers, waarbij gekeken wordt of er op basis van geschat toekomstig inkomen een hypotheek kan worden verstrekt aan deze doelgroep, die vaak tussen wal en schip valt.

Arbeidsmarktkansen: niet achterom, maar vooruit kijken

Volgens Mark de Rijke, directeur Business Development bij De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek, vallen jonge, goed opgeleide professionals nu buiten de standaardkaders, terwijl er goede perspectieven op de arbeidsmarkt kunnen zijn. Zeker in de huidige economie, waarin vaste inkomens en vaste contracten niet meer zo vanzelfsprekend zijn, is het beter om een schatting te maken van toekomstige inkomsten. Uiteindelijk zorgt dit ook voor een betere doorstroming op de totale woningmarkt (zowel kopen als huren).

Hypotheek nodig als zzp’er of flexwerker? Bij welke hypotheekverstrekker?

De partijen die aan dit nieuwe project meewerken zijn De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek, Obvion en Florius. De initiatiefnemers trekken vanaf september 2015 een half jaar uit om de nieuwe opzet te onderzoeken.

Uiteraard zal er nog steeds kritisch gekeken worden naar actuele vraag- en aanbodcijfers op de arbeidsmarkt, het opleidingsniveau en andere relevante informatie, maar de verwachting is dat meer potentiële kopers met dit (tijdelijke) project de sleutel van hun droomhuis in handen krijgen.

Hypotheek voor zzp’ers en flexwerkers: andere suggesties

Deze nieuwe proef zal wellicht ook weer leiden tot nadere bestudering van andere, eerder voorgestelde alternatieven. Zo is er in het verleden al eens gesproken over een garantiefonds voor zzp’ers, vergelijkbaar met de NHG, die voor deze doelgroep niet altijd beschikbaar is. Hoogleraar Volkshuisvesting Peter Boelhouwer vindt dit een goed idee; met een dergelijk fonds kunnen tijdelijke verlagingen van inkomens opgevangen worden.

Ook het afwijken van bestaande en doorgaans starre normen, het mogelijk maken van flexibele betalingen en het inzetten van pensioengeld zijn mogelijke opties om de hypotheekverstrekking te versoepelen.

Meer weten? Bel voor meer informatie naar telefoonnummer 088-0331587

Maak direct een afspraak voor meer informatie!

Rtl Nieuws: hoge extra kosten voor wijzigen hypotheekrente

Uit onderzoek van Rtl Nieuws is gebleken dat de kosten voor het vervroegd aflossen c.q. het oversluiten van uw hypotheek, behoorlijk hoog kunnen zijn bij bepaalde hypotheekverstrekkers. Triodos spant de kroon met maar liefst 500 euro advies- en administratiekosten.

Advieskosten hypotheek

Om partijdigheid en persoonlijk gewin tegen te gaan, is in 2013 het provisieverbod voor hypotheekadviseurs ingesteld. Dit betekent dat er een vast tarief voor zijn of haar advies in rekening wordt gebracht, ongeacht voor welke bank u kiest. In het verleden gaven banken soms hoge provisies, waardoor er soms twijfel over kon bestaan of het advies ook het beste voor de klant was.Sinds het provisieverbod is er echter een wildgroei aan extra kosten ontstaan, onder de noemer “administratiekosten”. Veel hypotheekverstrekkers kunnen de klant niet duidelijk maken waarom deze naast de toch al niet geringe advieskosten ook nog eens administatiekosten moet betalen, welke kunnen oplopen tot een paar honderd euro. CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt wil dan ook van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) weten welke tarieven acceptabel zijn.

Hoge kosten Triodos: “Wij zijn niet duur als je naar het geheel kijkt”

Bij Aegon betaalt u geen administratiekosten en hoeft u zelfs niet langs een adviseur om uw hypotheek te wijzigen. Ook Woonfonds heeft de administratiekosten afgeschaft en geeft zelfs aan het niet passend te vinden deze kosten in rekening te brengen, omdat er al advieskosten in rekening worden gebracht. Zeker met de geautomatiseerde systemen van tegenwoordig, zijn de daadwerkelijke administratiekosten te verwaarlozen.Opvallend genoeg rekent Triodos 375 euro administratiekosten, terwijl de (verplichte) advieskosten 125 euro bedragen. Waarom dit zo is, wordt niet echt duidelijk. Triodos-woordvoerder Thomas Steiner stelt: “We zijn heel transparant over onze kosten en we zijn niet duur als je naar het geheel kijkt.”

Hoe hoog zijn de wijzigingskosten bij andere banken?

ABN AMRO: 150 euro
ING: 225 euro
Rabobank: 250 euro
Triodos: 500 euro

Conclusie

Laat u niet verleiden tot een voorstel met alleen een scherpe rente, maar kijk zeker ook naar de overige voorwaarden en bepalingen. Vooral op de langere termijn kunt u duurder uit zijn als er bepaalde “addertjes onder het gras” zitten.Wilt u meer weten over de kosten die hypotheekverstrekkers in rekening brengen?
Bel met 0800-777 7779 of vul het invulformulier in voor een vrijblijvend advies van onze adviseurs, zij staan u graag te woord.

Maak direct een afspraak voor meer informatie!

VBO: Verplicht energielabel weegt niet mee in koopbeslissing

Wie een woning koopt of verkoopt, krijgt sinds begin 2015 te maken met het verplichte energielabel, dat aangeeft hoe energiezuinig de betreffende woning is. Uit onderzoek van brancheorganisatie VBO Makelaar is echter gebleken dat het energielabel vooral wordt gezien als onnodig bureaucratisch en tijdrovend. Van een toegevoegde waarde is nauwelijks sprake en het weegt al helemaal niet mee in de koopbeslissing. En dat terwijl de boete die de verkoper kan krijgen voor het niet aanvragen van het definitieve label, kan oplopen tot € 405,-.

Waarom het energielabel

Aanvankelijk werd het energielabel verplicht gesteld in de hoop dat huiseigenaren besparende maatregelen zouden treffen, om zo een hogere classificatie te krijgen. In de praktijk blijkt het verplichte label echter nauwelijks effect te hebben op verbouwingen of het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen.

Dat het label relatief goedkoop is (voor 2 tientjes heb je er eentje), werkt ook niet echt mee in de geloofwaardigheid en relevantie van het papiertje. Het geeft min of meer aan dat het puur een administratieve functie heeft, er komt geen inspecteur aan te pas en is slechts een indicatie van het energie-verbruik. Wie een oud huis heeft, kan vooraf al op zijn vingers natellen dat er geen A label wordt afgegeven (dit is het meest energiezuinige label).

Is een tijdelijk energielabel ook afdoende?

Waarschijnlijk heeft u een tijdje geleden al een tijdelijk label ontvangen, maar deze zal moeten worden omgezet in een definitief label. Het tijdelijke label is puur voor uw eigen administratie, zolang u uw woning niet verkoopt, hoeft u deze niet om te zetten in een definitieve versie.

Bezwaar maken tegen uw definitieve energielabel

Wanneer u het niet eens bent met uw definitieve energielabel, kunt u bezwaar maken via de Geschillencommissie Consumenten
(www.degeschillencommissie.nl). U betaalt hier wel een vergoeding voor (€ 27,50). Zoals gezegd, nemen de meeste kopers hun beslissing niet op basis van het energielabel, dus u moet zich afvragen of deze extra kosten de moeite waard zijn.

Wilt u meer weten over het kopen of verkopen van uw woning met energielabel?
Bel met 0800-777 7779 of maak direct een afspraak met een van onze erkende hypotheekadviseurs.

Maak direct een afspraak voor meer informatie!

Aantal hypotheken met NHG toegenomen

Het aantal hypotheken met NHG garantie is het afgelopen jaar 16% gestegen, ten opzichte van het eerste half jaar van 2014. Meer huishoudens hebben zich dus aangesloten bij dit waarborgfonds, dat ervoor zorgt dat een eventuele restschuld bij (gedwongen) verkoop wordt opgevangen.

Deze stijging, in combinatie met een beperkte groei van het aantal huishoudens dat dit jaar een beroep deed op de NHG (gemiddeld 1200 huishoudens per kwartaal), zorgde voor een lichte stijging van het fondsvermogen, dat nu € 837 miljoen bedraagt.

Waarom is het verstandig NHG aan te vragen?

In economisch onstabiele tijden kunt u te maken krijgen met een inkomensdaling of schommelingen in uw inkomen, bijvoorbeeld door werkloosheid of tijdelijke contracten die niet op elkaar aansluiten.

Ook het verbreken van uw relatie of overlijden van uw partner kan u in financieel zwaar weer brengen. Op zulke momenten is het een hele geruststelling als u terug kunt vallen op een waarborgfonds, waaruit een eventuele restschuld bij verkoop van uw huis betaald kan worden.
De NHG is zo’n fonds, waarop u aanspraak kunt maken als u aan de voorwaarden voldoet.

Kosten van NHG

NHG aanvragen is niet gratis. De kosten voor aanvragen van NHG bedragen 1% van de koopsom. Op een hypotheek van € 150.000,- is dit dus € 1.500,-. Een deel van deze kosten is aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Minder rente betalen met NHG

De NHG is niet gratis, maar levert u toch voordeel op. U ontvangt namelijk een rentekorting van de bank/hypotheekverstrekker, omdat deze meer zekerheid heeft dat de hypotheek volledig wordt terugbetaald.
In 10 jaar tijd kan dit rentevoordeel opgelopen zijn tot een paar duizend euro, hetgeen betekent dat de kosten voor NHG ruimschoots zijn terugverdiend.

Meer weten?

Bel voor meer informatie over uw mogelijkheden naar telefoonnummer 0800 777 7779.

Bron statistieken: Kwartaalcijfers WEW (Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen)

Maak direct een afspraak voor meer informatie!