De afgelopen weken waren spannend en op voorhand was er niets te zeggen over de uitkomsten omtrent de te maken afspraken op de woningmarkt. De grote vraag was of minister van Wonen en Rijksdienst, Stef Blok tot een overeenkomst kon komen met de partijen in de coalitie. De afspraken en regels zoals deze er waren zorgde voor veel ophef op de woningmarkt. Zo moest een woning volledig afgelost worden, waarbij de annuïteiten hypotheek vaak de voorkeur genoot.

De achterliggende gedachte en motivatie hierbij was dat wanneer er geleend wordt, er ook volledig afbetaald moet worden. Hierbij wordt er op geen enkele wijze aan de huizenkoper gedacht maar enkel aan de voordelen voor de Nederlandse schatkist. Deze ingreep zorgde ervoor dat de starters met hogere woonlasten kwamen te zitten. Dit terwijl de starters juist de groep is die de woningmarkt uit haar slop kan trekken. Deze ontwikkeling heeft geleid tot het nieuwe woonakkoord waar vele aanpassingen doorgevoerd zijn, hieronder zijn er een aantal weergegeven.

Stimuleren kopersmarkt

De looptijd van een hypotheek zal niet veranderen en op de 30 jaar vast blijven staan. De volledige aflossingen, zoals eerder genoemd, blijf ook van kracht. De hypotheekrente die op uw hypotheek rust is volledig aftrekbaar. Een toevoeging op deze regeling is een tweede lening. Het is mogelijk om een extra lening af te sluiten met een maximale waarde die gelijk is aan de helft van de woningwaarde. De looptijd van deze extra lening mag verlengd worden tot 35 jaar. De rente op deze lening is NIET aftrekbaar. Deze tweede lening kan gebruikt worden om de hypotheek op de woning af te lossen, doordat deze tweede lening direct bij de koop afgesloten kan worden.

Op deze wijze is het mogelijk om 50 procent van de hypotheek af te lossen middels deze tweede lening. De langere looptijd van de tweede lening maakt het mogelijk om in 5 jaar tijd de tweede lening af te lossen. Let er hierbij wel op dat de rente van de tweede lening niet hoger mag zijn dan de rente op de hypotheek. De woonlasten zijn in de beginfase lager, echter zal het eindbedrag hoger zijn doordat de rente op de tweede niet aftrekbaar is. Het voordeel ligt hier bij de lagere drempel voor starters door de lagere maandlasten tevens wordt het fonds voor de startersleningen verhoogd van 20 miljoen naar 50 miljoen.

Stimuleren bestaande woningbouw

De bestaande woningbouw krijgt een positieve impuls. Per 1 maart 2013 zal de BTW op de verbouw verlaagd worden naar 6 procent. Doelstelling hierbij is enerzijds het stimuleren van woningeigenaren en kopers om te investeren in bestaande woningbouw en anderzijds de bouwsector te versterken door het creëren van werkgelegenheid. Het op de juiste wijze verbouwen van een woning kan de waarde van een woning positief beïnvloeden, tevens kan het de verkoopbaarheid vergroten. Tegenwoordig is het onder huiseigenaren een trend om de huidige woning aan te passen in plaats van te verhuizen. Het BTW voordeel kan aanzienlijk zijn en hierdoor zijn de mogelijkheden groter.

Tip: Vraag altijd een aantal offertes bij erkende aannemers of bouwbedrijven op. Hier kunt u ook aan verdienen, er zijn namelijk aanzienlijke prijsverschillen waar te nemen. De goedkoopste is lang niet altijd de beste. Maak hierbij altijd de juiste keuze.

Resumé

De nieuwe regels maken het voor een oversluiter of starter niet makkelijker, er komen meerdere regels en opties bij. Ondanks dat u alle persberichten en updates in de gaten houdt kan het zijn dat u niet alle regels en opties helder heeft, dit is volkomen te begrijpen. Vraagstukken als moet er nu gekocht worden, moeten we blijven zitten en gaan verbouwen of juist nu wachten, zijn veel voorkomend. Iedere situatie is anders en biedt andere mogelijkheden en uitkomsten. Schakel daarom altijd een gecertificeerd hypotheekadviseur met ruime ervaring in. Bij Goedkopehypotheek.nl zijn specialisten in dienst met ervaring in deze complexe vraagstukken. Alle wet- en regelgeving kunnen toegelicht worden en uw persoonlijke situatie zal doorgelicht worden. Volledige begeleiding en advisering zijn kernwoorden van de adviseurs van Goedkopehypotheek.nl. Neem voor een hypotheek op maat contact met ons op. Vul het contactformulier in of bel ons direct op 0800-777 777 9.

Maak direct een afspraak voor meer informatie!