Heeft u weleens uw hypotheek overgesloten of vervroegd afgelost? Dan weet u dat u boeterente moet betalen aan de hypotheekverstrekker, vanwege gemiste rente-inkomsten. De afgelopen jaren hebben tienduizenden consumenten voor duizenden euro’s teveel betaald bij het oversluiten of vervroegd aflossen. Het Autoriteit Financiele Markten (AFM) wil dat hypotheekverstrekkers een deel van dit overschot gaan terugbetalen aan klanten.

Waarom een boeterente

Wanneer u vervroegt aflost of uw hypotheek oversluit, bijvoorbeeld om te profiteren van een lagere hypotheekrente, mag de hypotheekverstrekker een boeterente opleggen. Immers, zij missen inkomsten als de resterende hypotheeksom opeens verkleind wordt.

Aangezien u het contract verbreekt, is het wettelijk toegestaan om een boeterente op te leggen door de bank of hypotheekverstrekker.

De hoogte van deze boeterente mag alleen nooit hoger zijn dan het financieel nadeel dat de bank of hypotheekverstrekker lijdt. Dit geldt per 14 juli 2016 en is vastgelegd in de Europese Hypotheekrichtlijn.

Problemen met berekening Boeterente

Maar hoe komt het dat consumenten teveel geld hebben moeten betalen bij de boeterente? De AFM heeft 12 fictieve hypotheken voorgelegd aan 10 grote hypotheekverstrekkers (goed voor 95% van de markt). Hieruit kwam naar voren dat er meerdere zaken niet op orde waren.

Allereerst werden er rekenmethodes gebruikt die in het voordeel werkten voor de hypotheekverstrekker. Zo werd geen rekening gehouden met het gedeelte van de hypotheek dat al afgelost was. Daarnaast werd het boetevrije deel dat je jaarlijks mag aflossen niet meegenomen bij de berekening. Ook werd soms een ongunstige rekenrente gebruikt in de berekeningen.

Daarnaast waren de rekensommen in sommige gevallen niet transparant. Consumenten konden ze hierdoor niet narekenen en controleren.

Terugbetaling

Om consumenten te beschermen, heeft het AFM met vier nieuwe regels gekomen voor het berekenen van de boeterente. Hierdoor is er nog slechts een methode mogelijk.

Daarbij wil de AFM dat deze rekenmethode met terugwerkende kracht doorgevoerd gaat worden, wat ertoe leidt dat banken en hypotheekverstrekkers geld zullen moeten terugbetalen aan consumenten. Wordt dit niet gedaan, dan zullen zij in december een boete ontvangen.

Er zijn echter wel een aantal regels waaraan voldaan moet worden om geld terug te krijgen:

  • De aflossing of oversluiten dient op of na 14 juni 2016 plaatsgevonden te hebben. Heeft u eerder afgelost of overgesloten? Dan valt u helaas buiten de boot.
  • Heeft u gebruik gemaakt van rentemiddeling? Ook dan heeft u (voorlopig) pech. Het AFM gaat dit jaar hier specifiek onderzoek naar doen om te zien of hier ook rekenfouten gebruikt zijn.

Banken en hypotheekverstrekkers zullen zelf het teveel betaalde geld terug moeten betalen. Als consument hoeft u dus niets te ondernemen en krijgt u het geld vanzelf terug.

Bron: RTLZ.nl

Maak direct een afspraak voor meer informatie!