Hypotheek met eigen geld of lenen van de ouders

Wie eigen geld heeft of geld kan lenen van zijn of haar ouders, kan rekenen op meer medewerking bij het afsluiten van een hypotheek, want hypotheekverstrekkers en banken zien dit graag; het geeft ze het vertrouwen dat u verstandig met uw geld omspringt als u zelf ook investeert in uw woning. Deze investering is per 2018 zelfs broodnodig, aangezien extra kosten dan niet meer in de hypotheek kunnen worden opgenomen. Zelfs de notariskosten zult u vanaf 2018 uit eigen zak moeten betalen.

Welke (fiscale) regels er gelden voor gebruik van eigen geld of een lening van uw ouders, zullen wij hieronder nader toelichten. Uiteraard kan wet- en regelgeving nog veranderen, dus het is altijd verstandig de actuele stand van zaken nog eens na te vragen bij uw hypotheekadviseur.

Hulp van uw ouders, welke scenario’s zijn mogelijk?

Eenmalige schenking

Uw ouders kunnen u eenmalig een bedrag belastingvrij schenken, ongeacht of het uw eerste woning betreft of misschien al een tweede of zelfs derde woning, zolang u maar niet eerder van deze mogelijkheid geprofiteerd heeft.

Per 2015 is dit bedrag op maximaal € 52.752,- vastgesteld.

U kunt er ook voor kiezen een eenmalige belastingvrije schenking van maximaal € 25.322,- van uw ouders te ontvangen, u mag dan zelf bepalen wat u met dat geld doet, u hoeft het dan niet te gebruiken voor uw woning.

Lening

Uw ouders kunnen u ook geld lenen voor aankoop en/of verbouwing van uw huis. De rente die u hierover betaalt, is fiscaal aftrekbaar, maar er gelden wel strenge voorwaarden, dus het is verstandig dit bij de Belastingdienst na te vragen.

Voor uw ouders heeft deze lening eveneens fiscale gevolgen; omdat de vordering die uw ouders op u hebben als bezit wordt gezien door de Belastingdienst, dienen zij dit op te geven in hun aangifte inkomstenbelasting.

De daadwerkelijk ontvangen rente is onbelast, het gaat puur om het bedrag van de vordering zelf.

Het kasrondje

Het kasrondje is kort gezegd een combinatie van een lening en een schenking. U leent geld van uw ouders voor de aankoop van een huis en ontvangt tevens een bedrag binnen de schenkingsvrijstelling die in dat jaar geldt. Het één mag niet met het ander verrekend worden, dus zorg ervoor dat deze bedragen strikt gescheiden gehouden worden om problemen met de fiscus te voorkomen. Als kind profiteert u van zowel de hypotheekrente aftrek als van de schenkingsvrijstelling.

U koopt het huis samen met uw ouders en bent beide voor de helft eigenaar

U kunt natuurlijk ook het huis samen met uw ouders kopen en voor 50% eigenaar worden.Voor uw ouders is dit fiscaal iets minder gunstig dan voor uzelf, aangezien u als bewoner de hypotheekrente wel kunt aftrekken, maar uw ouders niet (tenzij uw ouders bij u in huis komen wonen, maar meestal is dit niet het geval).

Voor uw ouders geldt hun helft van de woningwaarde als bezit, zij zullen dit dus ook zo op hun belastingaangifte moeten invullen in box 3.

Uw ouders kopen het huis en u huurt het van hen

Soms is het voor ouders mogelijk een huis voor hun kind te kopen, bijvoorbeeld gefinancierd uit de overwaarde van hun eigen woning.

Mochten uw ouders in die gelukkige omstandigheid verkeren, dan kunnen ze op hun eigen naam een huis kopen en het aan u verhuren. Er is dan voor beide partijen geen sprake van hypotheekrente aftrek, aangezien u huurder bent en dan geen recht heeft op de aftrek (eventueel kunt u wel huurtoeslag aanvragen als u binnen de gestelde grenzen van huur en inkomsten valt) en uw ouders ontvangen deze aftrek ook niet, omdat het een tweede woning betreft en zij er zelf niet wonen. Ze betalen wel een vermogensrendementsheffing.

Uw ouders staan borg voor u

Naast alle bovengenoemde opties, kunt u er ook voor kiezen uw droomhuis wel geheel zelfstandig te kopen en een hypotheek af te sluiten, maar daarbij uw ouders borg te laten staan voor de aflossingsverplichting. Dit houdt in dat uw ouders mede aansprakelijk zijn voor de schuld bij betalingsproblemen.

Voor u is het voordeel hiervan dat u waarschijnlijk een hoger bedrag kunt lenen.

Op termijn kan de borgstelling worden opgeheven, bijvoorbeeld als u na verloop van tijd genoeg verdient om de hypotheeklasten zelf te dragen. Voor uw ouders is dit wel zo prettig, want zolang de borgstelling van kracht is, kunnen zij zelf geen extra hypotheek opnemen of geld lenen. Zelf hebben zij geen enkel voordeel van deze constructie, ook niet fiscaal, dus denkt u er beide goed over na of deze situatie wenselijk is. Bij betalingsproblemen is dit niet alleen voor de portemonnee vervelend, maar ook voor de onderlinge verhoudingen en familieband.