Samenlevingscontract en testament

artners die (al dan niet voor de eerste keer) samen een huis kopen, doen er verstandig aan een samenlevingscontract en testament af te sluiten bij de notaris. Soms kunt u dit voordeliger regelen als u ook de koopakte bij dezelfde notaris laat passeren, u betaalt dan voor een “totaalpakket”.

Het is verstandig hier niet op te bezuinigen, omdat het immers om een hoop geld gaat en de zaken daarom goed geregeld moeten zijn bij een relatiebreuk of plotseling overlijden van een van de partners.

Verschil tussen een samenlevingscontract en testament

Een veelgehoorde misvatting is: “Wij hebben een samenlevingscontract, dus we hebben geen testament nodig”.

Hoewel met een samenlevingscontract wel een boedeldeling is vastgelegd, waarin is bepaald van wie welke spullen zijn, is er dan nog niets bepaald over het huis zelf. In de ongelukkige omstandigheid dat een van de partners plotseling komt te overlijden, kan de familie van de overleden partners zelfs een erfdeel opeisen, waardoor het huis misschien wel verkocht moet worden om de familie uit te kopen. Om dit te voorkomen, kunt u het beste een testament afsluiten, waarin u elkaar als erfgenaam aanwijst.

Als u géén testament heeft, zijn de ouders van uw partner de eerstelijns erfgenamen, daarna eventuele broers of zussen, daar de kinderen van, enz.

Zij kunnen allemaal hun deel opeisen, al hoeft dat natuurlijk niet. Ook als u in goed overleg hebt besloten dat u in het huis mag blijven wonen, kan er altijd later nog onenigheid ontstaan, met alle gevolgen van dien. Een paar honderd euro uitgeven aan het laten opstellen van een testament is daarom een verstandige keuze, die u een hoop ellende kan besparen.

Wat doet de notaris verder nog voor u?

Naast het opstellen van allerlei aktes en documenten, doet de notaris in het geval van de leveringsakte (de akte waarmee u eigenaar wordt van het huis dat u gekocht heeft) ook nog voorbereidend onderzoek naar zaken zoals erfpacht, eventuele gemeentelijke beperkingen (bijvoorbeeld als uw huis grenst aan een gemeenteplantsoen) en andere zaken die van belang kunnen zijn voor uw woongenot en de waarde van het door u aangekochte huis.

Ook onderzoekt de notaris of de verkoper bevoegd is het huis aan u te verkopen (er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van een faillissement en de daarbij horende schuldeisers) en beheert hij het geld dat met de verkoop gemoeid is. Eventuele waarborgsommen worden ook aan het notariskantoor overgemaakt.

Deze website maakt gebruik van cookies

Door op “Alles toestaan” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten