Hypotheekrente opbouw

Als u geld heeft geleend om een woning te kunnen kopen, dan betaalt u daar een vergoeding voor.
Uw hypotheekverstrekker, een bank of verzekeringsmaatschappij, heeft zelf geld of moet het geld inkopen. Dat lenen zij dan van andere banken en soms ook van particulieren. Banken lenen elkaar geld uit tegen het Euribor tarief. Euro Interbank Offered Rate heet dit voluit. Dit tarief is het rentepercentage waartegen de banken elkaar binnen de EMU-zone geld lenen. Geld dat particulieren bij een bank hebben uitstaan om te sparen kan ook gebruikt worden. De Bank leent dan van een particuliere spaarder. Het Euribor-tarief is kort gezegd de inkoopprijs van geld. Het Euribor tarief is de basis voor de korte rente en de variabele rente.

De kosten

De hypotheekverstrekker maakt ook kosten. Denk daarbij aan de huur van het kantoorpand, de inventaris, personeel, enz. Dit zal uiteraard terugverdiend moeten worden.

Risico’s

Er bestaat altijd een kans dat de bank of verzekeraar het uitgeleende geld niet terugkrijgt, bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals werkloosheid en arbeidsongeschiktheid van degene die het geld geleend heeft. Daarom zal er een soort van reservepotje gemaakt moeten worden, waaruit het geleden verlies betaald kan worden. Dit noemen we een risico-opslag op de rente.

Winst

Het is noodzakelijk dat er geld overblijft. Banken en verzekeraars zullen dus ook winst moeten maken. Afhankelijk van o.a. de rechtsvorm en het gevoerde beleid, zal deze winst gereserveerd worden of weer terug in de organisatie vloeien.

Hypotheekrente

Al deze bedragen samen, inkoopprijs, kostenopslag, risico- en winstopslag, bepalen uiteindelijk de hypotheekrente die u tegenkomt in de hypotheekrente vergelijkingen.