De hoogte van de hypotheekrente heeft een grote invloed op de maandlasten, die u als huisbezitter aan uw bank moet betalen. Bij een gemiddelde hypotheek van 250.000 euro kan een renteverhoging of verlaging van 1 procent, zo maar een verschil van iets meer dan 200 euro zijn. Bij een verlaging zult u er blij mee zijn, als de rente stijgt, kunt u er wakker van liggen. Belangrijk is het daarom te weten wat de rente de komende tijd gaat doen. Het kan zijn dat u een beslissing moet nemen, omdat uw rentevasteperiode eindigt of dat u als nieuwe koper moet gaan beslissen, neem een korte of een lange rentevaste periode. De gebeurtenissen op economisch gebied in de wereld en dichterbij in Europa hebben een behoorlijke invloed op de rente schommelingen. Is daar recent iets in veranderd?

Veranderingen van invloed op de renteschommelingen

In de krant hebben we kunnen lezen dat de ECB, de Europese Centrale Bank, heeft aangekondigd, zonder beperking obligaties te zullen opkopen van landen die in de problemen zitten en daar bedoelen ze dan Italië en Spanje mee. Daarmee geven ze aan er alles aan te willen doen om die probleemlanden te helpen. Het gevolg is dat de rentes in Italië en Spanje naar beneden zijn gegaan en dat de rentes in Nederland en ook Duitsland zijn gestegen. De economische groei is iets minder sterk gedaald. Een oud gezegde is dat geld moet rollen. Hou je het in je zak dan stagneert de economie. Dat zien we nu gebeuren, door de bezuinigingen staat de economie in diverse landen onder druk. De angst voor een Euro crisis zit er bij velen nog in. We zien dat regeringen hun best doen om de crisis te bedwingen, maar een echte oplossing laat nog op zich wachten.

Kortlopende hypotheekrente en rente >1 jaar

De ECB verhoogd de rente niet en heeft ook geen maatregelen aangekondigd, waarop we een verhoging kunnen verwachten. Er wordt veel gedaan om de Euro overeind te houden. De verwachting is dan ook dat de kortlopende rente voor de komende tijd niet zal stijgen.

We hebben kunnen constateren dat de rente voor de periode van 10 jaar licht is gestegen, dat hebben we bijvoorbeeld ook in Duitsland gezien. Een optimistisch signaal over economische groei is er niet. Voorzichtigheid heerst. Er is nog volop onzekerheid. De verwachting voor de langere rente is, een pas op de plaats. De rente zal misschien licht stijgen of gelijk blijven.

Wat is nu voor u verstandig om te doen. Keuzes maken is nooit eenvoudig. Vaak weten we achteraf of we het goed gedaan hebben. Zoals in het begin van deze verwachting geschreven, kan een klein verschil in hypotheekrente voor u een groot verschil in de portemonnee betekenen. Onze hypotheekadviseurs weten veel over rente en gevolgen. Neem contact met ze op en vraag advies. Het kan u veel geld schelen.

Maak direct een afspraak voor meer informatie!