Per 1 juli 2014 gaat de NHG-grens omlaag, van €290.000 naar €265.000. In dit artikel leggen we uit wat dit inhoud en wat dit voor jou als woningzoekende kan betekenen.

Wat is de NHG?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft jouw hypotheekversterker de garantie dat je hypotheekschuld aan het einde van de looptijd helemaal wordt terugbetaald. In ruil voor die zekerheid betaal je een lagere hypotheekrente. De NHG is dus heel gunstig, zowel voor jou als voor je hypotheekverstrekker.

Wat zijn de NHG voorwaarden?

Om een hypotheek met NHG te kunnen aanvragen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden worden bepaald door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Zo moet de marktwaarde van het betreffende huis worden vastgesteld door een gecertificeerd validatie-instituut. Ten tweede moet je, in het geval van een nieuwbouwwoning, in het bezit zijn van een goedgekeurde insolventieverzekering of een Keurmerk Garantie Woning. Verder ben je ook nog gebonden aan een maximale hypotheeksom, die we hieronder verder zullen toelichten.

Hoe zit het met de NHG-grens?

Tot 1 juli 2014 ligt het maximale bedrag voor een hypotheek met NHG op €290.000. Daarna gaat de NHG-grens omlaag, naar €265.000. Hierbij moet je wel rekening houden met 6% aan bijkomende kosten. Om vanaf 1 juli 2014 in aanmerking te komen voor NHG, mag de koopsom van je woning dus maximaal €250.000 bedragen.

Wat betekent de verlaging van de NHG-grens voor mij?

Wanneer je op zoek bent naar een koopwoning, en je wilt nog kunnen profiteren van de huidige NHG-grens, dan moet de hypotheekofferte voor 1 juli 2014 door je hypotheekverstrekker zijn verstrekt. Ben je te laat, dan kom je met een koopsom van meer dan €250.000 dus niet meer in aanmerking voor NHG.

Maak direct een afspraak voor meer informatie!