Na een periode van vooral prijsdalingen, is er in het eerste kwartaal van 2015 een lichte stijging van de huizenprijzen waarneembaar. Verwacht wordt, dat deze stijging verder doorzet in 2016, met een gemiddelde prijsstijging van 2 tot 4%. In Amsterdam en Utrecht stijgen de prijzen zelfs bovengemiddeld vanwege de grote vraag naar koopwoningen, mede veroorzaakt door hoge huurprijzen en lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Wellicht een goed moment om u eens nader te oriënteren op de huizenmarkt!

Naar verwachting zullen 160.000 tot 180.000 woningen in 2015 van eigenaar wisselen. Het consumentenvertrouwen neemt weer toe, de economie trekt aan en de hypotheekrente blijft voorlopig nog laag. Ook voor 2016 wordt er een lichte stijging verwacht.

Loan-to-value (LTV)

Toch zijn er ook factoren die bepaalde doelgroepen afremmen, bijvoorbeeld de strengere regels voor bijlenen: tot een aantal jaren geleden werd kopers nog de mogelijkheid geboden een verbouwing of nieuwe keuken in de hypotheek mee te financieren, maar helaas wordt deze mogelijkheid steeds beperkter. In 2018 zal de loan-to-value (LTV), dat wil zeggen de maximale hypotheeksom ten opzichte van de waarde van de woning, nog slechts 100% bedragen (momenteel is dit 103%). Concreet betekent dit dat er alleen nog een hypotheek op de woning kan worden afgesloten, niet op bijkomende kosten. Er zijn zelfs plannen (maar nog niet concreet) om de LTV te verlagen naar 80%, dit zou betekenen dat u 20% uit eigen zak zou moeten betalen. Spaargeld wordt daarom steeds belangrijker, hoewel dit vanwege de lage rente ook steeds meer wordt aangewend om af te lossen op de bestaande hypotheek, onder andere om onderwaarde (een hogere hypotheekschuld dan de waarde van de woning) te beperken, zodat er geen restschuld overblijft bij verkoop van de woning. Naar schatting één op de vier huishoudens met een hypotheeklening kampt met onderwaarde op de huidige woning.

Lichte daling totale hypotheekschuld, toename nieuwe hypotheken

Het blijft een astronomisch hoog bedrag, maar de totale hypotheekschuld in Nederland was in 2014 € 632 miljard, een daling van € 1 miljard ten opzichte van 2013. Een opmerkelijke daling, aangezien het aantal woningverkopen flink toenam en de huizenprijzen licht stegen. Extra aflossingen op bestaande hypotheken zijn hier de oorzaak van; alleen al bij de Rabobank bedroegen de extra aflossingen op hypotheken € 4 miljard in 2014.

Hypotheek oversluiten of verhuizen?

In het eerste kwartaal van 2015 nam het aantal oversluitingen minder snel af dan de nieuwe hypotheekverstrekkingen. Oversluiten van uw huidige hypotheek kan u, ondanks de boeterente die u moet betalen, veel geld schelen! Zeker bij een rente van 4% of meer en een korte resterende looptijd, kan het geen kwaad eens een berekening te laten maken door een van onze hypotheekadviseurs. De boeterente is zelfs eenmalig fiscaal aftrekbaar, waardoor de kosten/baten vergelijking nog iets aantrekkelijker wordt.

Verwachtingen voor de langere termijn

Voor 2015 en 2016 wordt een redelijk stabiele situatie voorspeld; de huizenprijzen zullen licht stijgen, maar de hypotheekrente blijft redelijk laag, waardoor het nog steeds aantrekkelijk blijft een woning te kopen.
Echter, de grens voor het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt in 2016 verder verlaagd en ook de eerdergenoemde LTV wordt ieder jaar met 1% naar beneden bijgesteld, waardoor het voor kopers zonder eigen geld (en starters) wel moeilijker wordt een huis te kopen.

Bestaande, oude woningen zullen bovendien minder snel verkocht worden, vanwege de hoge verbouwings- en onderhoudskosten. In de huidige markt is dit al zichtbaar, veel verkopers kampen met onderwaarde en dus restschuld bij verkoop. Waar mogelijk, is het voor deze woningbezitters dus zaak om zoveel mogelijk af te lossen, om de uiteindelijke schade zoveel mogelijk te beperken. Ook als er een aflossingsvrij deel in de hypotheek is opgenomen, zal de woningwaarde scherp in de gaten gehouden moeten worden, rekent u zich vooral niet te rijk! Een tussentijdse taxatie door een erkend taxateur en/of een bouwtechische keuring om de waarde en staat van uw woning te bepalen, is altijd verstandig als u in een karakteristieke, oude woning woont.

Maak direct een afspraak voor meer informatie!