Nominale rente en reële rente

De nominale rente is het rentetarief dat standaard op uw hypotheekofferte vermeld wordt. De nominale rente bestaat uit de reële rente gecorrigeerd voor inflatie(verwachtingen). Uw hypotheekverstrekker wil namelijk een vergoeding voor het uitlenen van de hypotheeksom, maar dit geld betaalt u niet op korte termijn terug. U betaalt dit op latere tijdstippen, en geld in de toekomst is minder waard dan geld op dit moment, door de inflatie. Daarom neemt uw hypotheekverstrekker een bepaald rentetarief als vergoeding (de reële rente) en corrigeert dit voor de inflatie om de waarde van het geld (de koopkracht) te behouden. Als vuistregel ontstaat dan de volgende vergelijking:

Reële rente + inflatie = nominale rente

Let op: dit is slechts een vuistregel. De correcte berekening verloopt wel wat ingewikkelder en heeft een iets andere uitkomst. Deze berekening is voor u niet zo interessant; het is alleen relevant voor de geldverstrekker. Om wel een kort voorbeeld te geven van het verschil:

Als de nominale rente 7% is, en de inflatie 2%, dan zou volgens de vuistregel de reële rente 5% zijn. Wordt de correcte berekening gebruikt, dan komt de reële rente uit op 4,902%.