Vaste en variabele rente

Wanneer u een hypotheek wilt afsluiten, kunt u kiezen uit variabele rente of vaste rente. De meest gebruikelijke rentevaste perioden zijn 5, 10, 15 of 20 jaar. Gedurende de gekozen rentevaste periode staat het rentepercentage van uw hypothecaire lening vast en kan dus niet verhoogd of verlaagd worden. Dit geeft u zekerheid over uw maandlasten.
Kiest u voor variabele rente, dan heeft u deze zekerheid niet. Uw hypotheekrente wordt maandelijks of per kwartaal aangepast aan de actuele marktrente. Dit kan zowel voordelig als nadelig voor u uitpakken, want bij een lage rente betaalt u minder, maar als de rente weer stijgt, moet u juist meer betalen.

Tijdens een rentevaste periode heeft u geen last van renteschommelingen. Hoe langer u de rente wilt vastzetten, hoe hoger het rentepercentage zal zijn dat u vastzet. Dit heeft te maken met onzekerheid over toekomstige rentestanden: een inschatting van de rentestand over een jaar is veel makkelijker te maken dan een inschatting van de rentestand over 10 jaar. Hypotheekverstrekkers compenseren deze onzekerheid met een hogere hypotheekrente.

Wanneer u moet kiezen tussen vaste of variabele rente, is het zaak een goede inschatting te maken van de hoogte van de hypotheekrente in de toekomst. Is de rente op dit moment laag, maar verwacht u dat de hypotheekrente de komende jaren alleen maar zal stijgen, dan lijkt het vastzetten van de hypotheekrente voor een bepaalde periode een goede keus. Denkt u dat de rente zal dalen in de komende jaren, dan lijkt variabele rente een goede keus. Of dit daadwerkelijk een goede keus was, zult u pas achteraf weten. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe de hypotheekrente zich zal ontwikkelen in de toekomst, zelfs de hypotheekadviseur niet. Maar hij kan op basis van zijn ervaringen en kennis van de markt wel een goed inschatting voor u maken en u informeren over de zekerheden en risico’s.

Instaprente en rente respijt termijn

Wanneer u een hypotheek afsluit, hoeft u niet meteen te kiezen voor vaste of variabele rente. U kunt beginnen met een instaprente en gedurende een periode van maximaal twee jaar op een willekeurig moment uw hypotheekrente laten vastzetten. Wanneer u gedurende deze periode de hypotheekrente ziet stijgen, kunt u ervoor kiezen om de hypotheekrente vast te laten zetten tegen het rentepercentage dat gold bij aanvang van de hypotheek.

U heeft een aantal dagen om te reageren op een renteverandering, dat wil zeggen; u moet binnen een aantal dagen na de renteverandering bepalen of u de hypotheekrente laat vastzetten. Dit heet de renterespijttermijn. Wanneer u kiest voor een instaprente om op een later tijdstip de rente vast te laten zetten, zorg er dan voor dat u precies weet tegen welke rentepercentage de hypotheekrente word vastgezet.