Wettelijke en contractuele rente

Wettelijke rente is de rente die gerekend mag worden over een openstaande schuld. Als u bijvoorbeeld uw betalingstermijn overschrijdt, dan mag de persoon of het bedrijf waaraan u geld verschuldigd bent, een bepaalde rente over de openstaande schuld vragen. De percentages voor wettelijke rente is vastgesteld op 2% voor consumententransacties en 8,05% voor handelstransacties (per 01-01-2015). Een consumenten transactie is een transactie waarbij een consument of particulier betrokken is.

Een handelstransactie is een transactie tussen ondernemingen onderling (ook wel B2B genoemd), overheidsinstanties onderling of tussen een onderneming en een overheidsinstantie.

In plaats van wettelijke rente, kan ook contractuele rente gerekend worden over openstaande schulden. Contractuele rente is een rentepercentage overeengekomen in een overeenkomst/ contract of in de algemene voorwaarden. De contractuele rente is bijna altijd hoger dan de wettelijke rente, dus laat u hierover goed informeren voordat u uw handtekening zet.