Overweegt u om uw eerste woning te kopen? Dan is het goed om te weten dat sinds 1 januari 2014 de Starterslening is gewijzigd. De looptijd van een Starterslening is nu vastgelegd op 30 jaar; een kortere looptijd is niet meer mogelijk. Daarnaast kan nu alleen de toekomstige eigenaar een Starterslening aanvragen. Voor het vaststellen van de betaalcapaciteit wordt de 10 jaar vaste marktrente van de banken als uitgangspunt genomen. Het rentetarief van de SNv blijft wel van toepassing.

Lagere stijging gemeentelijke woonlasten

De jaarlijkse woonlasten die we aan de gemeente betalen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) stijgen dit jaar met slechts 0,9% procent: dit is de laagste stijging ooit. Dat meldt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo). In 2014 zal een huishouden met meerdere personen gemiddeld 704 euro kwijt zijn aan gemeentelijke woonlasten. Dat is 6 euro meer dan in 2013. Wanneer we de inflatie in de beschouwing mee zouden nemen, dan nemen de gemeentelijke woonlasten zelfs relatief af.

Meer klachten over WOZ-waarde

Jaarlijks maakt bijna 4% van de huizenbezitters bezwaar tegen de WOZ-beschikking. Bijna de helft van hen blijkt achteraf gelijk te krijgen. De Waarderingskamer, die het toezicht houdt op de taxaties die door gemeenten worden uitgevoerd, meldt dat de gemiddelde WOZ-waarde tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2013 met maar liefst 5,4% omlaag ging. Een lagere WOZ-waarde bij de verkoop van de woning komt de huizenbezitters niet ten goede. Later dit jaar zal de database met de gegevens over de WOZ-waarden openbaar worden gemaakt.

1 op 3 koopwoningen onder water

Begin vorig jaar beschikten bijna 4,3 miljoen Nederlanders over een koopwoning. Maar liefst 1,4 van hen hadden een woningwaarde die lager lag dan hun fiscale hypotheekschuld, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De gemiddelde onderwaarde ligt nu op 62.000 euro. Er is een stijgende lijn te zien: in 2008 had nog maar 13% van de huizenbezitters onderwaarde. Vijf jaar later lag dat aantal op 34%. Het aantal huizenbezitters dat een overwaarde heeft ligt op 2,1 miljoen. Iets meer dan 700.000 huizenbezitters hebben geen hypotheekschuld.

Daling hypotheekschuld

De Nederlandse hypotheekschuld lag in 2013 op 664 miljard euro. Dat is een daling van 8 miljard euro. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat in 1995 begon met meten. Dit is sindsdien de eerste daling. Oorzaken van de daling zijn de extra aflossingen op hypotheken en het feit dat er in de afgelopen tijd veel minder nieuwe hypotheken zijn afgesloten.

Maak direct een afspraak voor meer informatie!