Uit onderzoek van het tv-programma Radar blijkt dat klanten van ABN AMRO vanaf 1 januari 2013 tot en met eind 2014 een verkeerde berekening van de boeterente hebben ontvangen. Na de uitzending van 11 mei jl. is er commotie ontstaan over de rekenwijze van de bank, die altijd ten nadele van de klant uitvalt. Het gaat met name om klanten die een individuele korting op hun hypotheekrente hebben ontvangen en na 1 januari 2013 hebben afgelost.

Te hoge boeterente: ABN gebruikt willekeurige rentetarieven en onduidelijke rekenmethode

In de tv-uitzending van 11 mei jl. kwam o.a. een klant aan het woord die zelf bij een bank gewerkt had en dus heel goed wist hoe de berekening gemaakt moest worden. Deze mevrouw kreeg een boeterente van meer dan € 1.000,-, terwijl het juiste bedrag uiteindelijk nog geen € 200,- bedroeg.
Het verschil bleek in de vergelijking van de hoogte van de hypotheekrente te zitten; de rente van haar rentevaste periode van 10 jaar werd vergeleken met de huidige rente bij een rentevaste periode voor 2 jaar. Aangezien de rente voor het afsluiten van een hypotheek voor een kortere periode altijd lager is, wordt het verschil in deze vergelijking ook veel groter, waardoor er meer boete betaald moet worden. De boete die de bank berekent, is namelijk gebaseerd op het verschil in rente tussen die van de lopende hypotheek en nu, aangezien de bank die inkomsten misloopt. ABN AMRO heeft dus maar lukraak rentes met elkaar vergeleken.

Ook de voorwaarden ten nadele van de klant aangepast

Verder bleek in de uitzending dat ABN AMRO de betreffende klant niet alleen een te hoge boete had berekend, maar ook de voorwaarden had aangepast, terwijl dit niet duidelijk gecommuniceerd was. Zo mocht mevrouw ineens veel minder (boetevrij) aflossen dan oorspronkelijk was afgesproken. Dit is met name belangrijk omdat je als klant rente betaalt over het nog openstaande hypotheekbedrag. Wie méér aflost, betaalt dus minder rente.
In de tv-uitzending stelde de woordvoerder van ABN AMRO dat bij een overgesloten hypotheek ook nieuwe voorwaarden horen, maar erkende hij dat dit beter gecommuniceerd had moeten worden.

Compensatie gedupeerde klanten

ABN AMRO houdt de kaken een dag na de bewuste uitzending stijf op elkaar. Op Twitter wordt er kort gerefereerd aan de uitzending en wordt gesteld dat gedupeerden inmiddels gecompenseerd zijn, terwijl in de uitzending aan het licht kwam dat dit nog uitgebreider uitgezocht moet worden, waarna de betreffende klanten “vanzelf” bericht ontvangen. Volgens de woordvoerder is het “niet nodig” zelf contact op te nemen en ontvangen de betreffende klanten binnen 8 weken automatisch bericht. Wij raden u echter aan wel aan de bel te trekken als u in de betreffende periode uw hypotheek tegen betaling van een boeterente heeft overgesloten.

Maak direct een afspraak voor meer informatie!