Wie een woning koopt of verkoopt, krijgt sinds begin 2015 te maken met het verplichte energielabel, dat aangeeft hoe energiezuinig de betreffende woning is. Uit onderzoek van brancheorganisatie VBO Makelaar is echter gebleken dat het energielabel vooral wordt gezien als onnodig bureaucratisch en tijdrovend. Van een toegevoegde waarde is nauwelijks sprake en het weegt al helemaal niet mee in de koopbeslissing. En dat terwijl de boete die de verkoper kan krijgen voor het niet aanvragen van het definitieve label, kan oplopen tot € 405,-.

Waarom het energielabel

Aanvankelijk werd het energielabel verplicht gesteld in de hoop dat huiseigenaren besparende maatregelen zouden treffen, om zo een hogere classificatie te krijgen. In de praktijk blijkt het verplichte label echter nauwelijks effect te hebben op verbouwingen of het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen.

Dat het label relatief goedkoop is (voor 2 tientjes heb je er eentje), werkt ook niet echt mee in de geloofwaardigheid en relevantie van het papiertje. Het geeft min of meer aan dat het puur een administratieve functie heeft, er komt geen inspecteur aan te pas en is slechts een indicatie van het energie-verbruik. Wie een oud huis heeft, kan vooraf al op zijn vingers natellen dat er geen A label wordt afgegeven (dit is het meest energiezuinige label).

Is een tijdelijk energielabel ook afdoende?

Waarschijnlijk heeft u een tijdje geleden al een tijdelijk label ontvangen, maar deze zal moeten worden omgezet in een definitief label. Het tijdelijke label is puur voor uw eigen administratie, zolang u uw woning niet verkoopt, hoeft u deze niet om te zetten in een definitieve versie.

Bezwaar maken tegen uw definitieve energielabel

Wanneer u het niet eens bent met uw definitieve energielabel, kunt u bezwaar maken via de Geschillencommissie Consumenten
(www.degeschillencommissie.nl). U betaalt hier wel een vergoeding voor (€ 27,50). Zoals gezegd, nemen de meeste kopers hun beslissing niet op basis van het energielabel, dus u moet zich afvragen of deze extra kosten de moeite waard zijn.

Wilt u meer weten over het kopen of verkopen van uw woning met energielabel?
Bel met 0800-777 7779 of maak direct een afspraak met een van onze erkende hypotheekadviseurs.

Maak direct een afspraak voor meer informatie!