In de hectiek van het regelen van de financiering van uw pas gekochte huis of het oversluiten van uw huidige hypotheek, wordt u vaak geconfronteerd met allerlei termen waarvan u misschien nog nooit gehoord heeft of die u niet helemaal duidelijk zijn. Graag lichten wij een paar van deze termen wat nader toe.

Wat is het verschil tussen een annuïteiten hypotheek en een lineaire hypotheek?

Sinds 1 januari 2013 zijn er nog maar twee hypotheekvormen die recht geven op hypotheekrenteaftrek, namelijk de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Graag leggen wij u het verschil uit, aangezien de keuze voor de uiteindelijke hypotheekvorm belangrijke consequenties heeft voor de hoogte van uw maandlasten.

Belangrijkste verschillen

Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u gedurende de looptijd elk jaar minder rente en méér aflossing, waardoor de hypotheekrente aftrek ook elk jaar lager wordt. Uw belastingvoordeel wordt dus jaarlijks minder.

Ook bij de lineaire hypotheek bestaan uw maandlasten uit rente en een bedrag voor aflossing van de hypotheek. Bij de lineaire hypotheek lost u echter iedere maand hetzelfde bedrag af. Omdat de schuld afneemt, gaat u in de loop van de tijd steeds minder rente betalen. Hierdoor dalen uw bruto maandlasten.

Rentekorting/eensporig rentebeleid

Hypotheekverstrekkers adverteren vaak met aantrekkelijke rentekortingen om nieuwe klanten te werven. Omdat bestaande klanten met een vergelijkbaar profiel en onder gelijke omstandigheden ook recht hebben op een dergelijke korting, bijvoorbeeld aan het einde van hun rentevaste periode, is sinds 2013 wettelijk een eensporig rentebeleid ingevoerd, waaraan hypotheekverstrekkers zich dienen te houden. Dit houdt in dat bestaande klanten óók actief gewezen moeten worden op kortingen. In de naleving van deze regels schieten banken en andere hypotheekverstrekkers echter nog wel eens tekort.

Dalrente

Omdat er enige tijd kan verstrijken tussen het aanvragen en ontvangen van de hypotheekofferte en het passeren van de akte bij de notaris, kan het voorkomen dat de hypotheekrente in de tussentijd daalt, maar hij kan ook weer stijgen. Dalrente houdt in dat u de hypotheek afsluit tegen de laagste rente in de tussenliggende periode; u hoeft zich dus geen zorgen te maken dat u meer rente betaalt dan waarmee u akkoord bent gegaan toen u de offerte accepteerde.

Toetsrente

Zeker bij de huidige, lage rentestand, is het verstandig om geen tophypotheek af te sluiten, dat wil zeggen niet het maximale bedrag te lenen dat met uw inkomsten mogelijk is. Misschien kunt u de hypotheek met een rente van 3% wel betalen, maar is dit nog steeds zo als de rente over een aantal jaren 5% of meer bedraagt? Om te voorkomen dat u in de toekomst in de problemen komt, rekent de hypotheekadviseur met een toetsrente, een soort gemiddelde waarmee u beter in kunt schatten of de hypotheek haalbaar voor u is.
Momenteel ligt de toetsrente rond de 5%.

Bereidstellingsprovisie

De bereidstellingsprovisie wordt ook wel verlengingsprovisie genoemd en houdt in dat u de lopende offerte verlengt en het rente aanbod dus blijft staan.
Als u nog geen beslissing kunt of wilt nemen en de offerte loopt af, kunt u gebruik maken van deze mogelijkheid, die goedkoper kan zijn dan de offerte te laten verlopen en op een later tijdstip een hypotheek af te sluiten met een hogere rente. Bij nieuwbouw wordt hier veel gebruik gemaakt, omdat dan meestal nog niet zeker is wanneer de akte zal passeren bij de notaris (denk bijvoorbeeld aan vertraging in oplevering door slechte weersomstandigheden of late levering van materialen).

De bereidstellingsprovisie varieert per hypotheekverstrekker, maar is meestal rond de 0,2%. Bij een hypotheek van € 200.000,- betekent dit een bedrag van € 400,- per maand. Dat lijkt veel, maar als u daardoor een hypotheekrente van bijvoorbeeld 3% kunt handhaven i.p.v. 4%, is dat snel terugverdiend en bovendien zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar.

Borgtochtprovisie

De borgtochtprovisie is alleen van toepassing bij het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG); het is de vergoeding (1% van het hypotheekbedrag) die u betaalt voor het afsluiten van deze garantie, die ervoor zorgt dat een eventuele restschuld bij verkoop van de woning wordt opgevangen, mocht u de hypotheek door omstandigheden niet meer kunnen betalen.

Maak direct een afspraak voor meer informatie!