Disclaimer

Disclaimer Hypotheekrente.net

Deze disclaimer inclusief alle onderstaande punten is van toepassing op de website van Hypotheekrente.net. Als bezoeker en gebruiker van Hypotheekrente.net stemt u in met deze disclaimer.

Hypotheekrente.net heeft de inhoud van deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld. Regelmatig wordt de inhoud gecontroleerd en wordt deze waar nodig geactualiseerd en aangevuld. Ondanks deze zorg kan de website onvolledige informatie in de inhoud bevatten. Het renteoverzicht betreft een momentopname, waarbij de uiteindelijke datum van aanvraag leidend is voor het rentepercentage. Dit percentage kan dagelijks fluctueren en betreft onderdeel van het adviesgesprek. Hypotheekrente.net is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in de gepubliceerde rentestand op haar eigen website dan wel in de websites van mogelijke (media)partners welke aan Hypotheekrente.net zijn gekoppeld.

Hypotheekrente.net draagt in geen enkel opzicht de schade welke voortvloeit uit het direct dan wel indirect gebruik van haar website, dan wel voortkomend uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Hypotheekrente.net levert de inhoud van haar website in feitelijke staat zonder de garantie of waarborg dat de aangeboden inhoud voor bepaalde doelen of anderszins deugdelijk of geschikt is.

Hypotheekrente.net behoudt zich het recht om (de inhoud van) de website naar eigen inzicht en op ieder willekeurig moment te veranderen of te beëindigen en draagt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Hypotheekrente.net behoudt zich het recht voor om u, zonder voorafgaande kennisgeving, de toestemming te ontzeggen tot de website en de hierop aangeboden informatie en diensten.

Gedurende uw bezoek aan Hypotheekrente.net worden basisgegevens van u als bezoeker opgeslagen in de log-bestanden van Hypotheekrente.net. Deze gegevens zijn oorspronkelijk bedoeld voor de statistieken van deze website. Deze gegevens kunnen echter gebruikt worden om uw toegang tot de website te monitoren dan wel te blokkeren.

Beschermt en vrijwaard Hypotheekrente.net, diens werknemers, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders en de auteur van deze disclaimer van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, inclusief de kosten welke ontstaan zijn als gevolg zijn van, dan wel gerelateerd aan het gebruik of misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Hypotheekrente.net is eigenaar en rechthebbende van alle verstrekte informatie op deze website. Publicatie, verspreiding of vermenigvuldiging van de informatie op deze website is, zonder uitdrukkelijke toestemming van Hypotheekrente.net, verboden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Door op “Alles toestaan” te klikken gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat voor het verbeteren van websitenavigatie, het analyseren van websitegebruik en om ons te helpen bij onze marketingprojecten